Free Friday - mail

3 comments


Oh, what a lovely package did arrive in my mailbox last week!! Remember the green swap from last spring? Well, I totally forgot but Nikki didn't... she had promised me a cutting from her Pilea plant and it arrived in his own little bed (and very cute package). Thank you so much Nikki! And, as this is a swap, something is coming your way ;-)

----------

Oh, wat een leuk pakketje viel in onze brievenbus afgelopen week!! Herinner je je nog de green swap van afgelopen lente? Ik was het helemaal vergeten maar Nikki niet... ze had me nog een stekje beloofd van haar Pilea plant en die arriveerde in z'n eigen bedje (en heel erg mooie verpakking). Heel erg bedankt Nikki! En, omdat dit een 'swap' is, komt er natuurlijk ook iets jouw kant op ;-)

Working on...

2 comments

Slowly working through my to-do-list. Today gift wrapped orders (baby onesies with fish print) and a sketch for the baby-announcement window display. I'll be a big papercut display with the baby's name above it (which I can't tell you just yet ;-) ).

-----------

Langzaamaan werk ik mijn to-do-list af. Vandaag orders in kado verpakking (rompertjes met visjes print) en een schets voor onze baby-aankondiging-raamversiering.  Het word een groot papierknip-werk met de baby naam erboven (die ik nu natuurlijk nog niet kan onthullen ;-) )


Aunt Henry and the new finds

1 comment

M updated our Aunt Henry shop on Etsy with lovely new finds! Wooden puzzles and tin toys, lamps, an amazing pair of boots and more. Just in time for the holidays... :-)

----------

M heeft onze Aunt Henry Shop op Etsy weer ge-update met super mooie nieuwe vondsten! Houten puzzels en tin toys, lampen, een fantastisch paar laarzen en meer. Net op tijd voor de feestdagen... :-)

Maternity leave

9 commentsTwo weeks ago I decided to (partly) start my maternity leave. My illustration courses are now in capable hands (partly of the lovely Geertje Aalders).
Although is was a but though to let go, I am happy with this decision as I intantly felt better and more energetic, not having to travel back and forth to Utrecht two nights a week.

But, here's the catch... I'm terrible at taking maternity leave! Once I felt better my head instantly came up with new fun projects, ideas and things to do. A list of examples I'd like to finish before giving birth (dream on Kim...):

-making a new online illustration course (I'm afraid I have to postpone this one till spring).
-sewing all sorts of nice clothes for the baby
-finishing a crochet baby blanket for the stroller
-making a window display/ banner to announce the birth of our little one
-designing a poster (or something like that) with yoga for bunnies (Seb is the enlightened model of course).
-baking, baking, baking (not that I can eat any, baby has barely left room for my stomach)
-having tea with all my friends before the delivery
-making Sinterklaas poems and gifts
-taking on all the commissions that suddenly come in (my new mantra: let it go... let it go... they won't forget you).
-restocking the webshop (check!) and handling all (christmas-)orders
-doing my bookkeeping/ taxes

You catch my drift? In the mean time people do not ask me anymore 'how far along are you?' but 'how much more weeks to go?' and when I reply 1 month everyone starts shooting advise at me like: 'take your rest, you'll never rest again once your baby is born'. 'Enjoy your time off, you'll never ever have time for yourself anymore'. 'Enjoy it while you can, babies are exhausting (although you get sooo much love in return)'
Really!? I was under the impression a baby came with a turn off switch, nicely wrapped in the placenta. Not? Silly me.

And then the other bunch will ask you about your prenatal discomforts and when you do not seem to experience them (although I do acknowledge that it is getting heavier on the belly/ back/ hips), you get the reply: 'oh just wait, you'll get then later/too/once you're in your .... month'. Thanks for pointing that out to me. By the way, so far they are wrong, I still do not suffer (much) from heartburn, cramped legs, not sleeping, nausea, hemorrhoids, extreme hormonal imbalances, thank you very much.

Anyways... I fully understand if you drifted away during this plea. Forgive me. What I do want to say is this: I feel quite fortunate with my state of being and wish others only the best!
In the meantime, I'll be continue posting on my blog but maybe not as frequent as you're used to. I'm slowly reducing till birth. ;-)

-----------

Twee weken geleden heb ik besloten om (deels) te beginnen met mijn zwangerschapsverlof. Mijn illustraties cursussen zijn nu in goede handen (o.a. van Geertje Aalders).
Hoewel ik het lastig vond om het over te dragen (sorry lieve cursisten!) ben ik blij dat ik deze beslissing heb genomen, ik voelde me meteen beter en minder moe nu ik niet meer twee keer per week 's avonds heen en weer hoef naar Utrecht.

Maar... er is een addertje onder het gras... Ik blijk heel slecht te zijn in zwangerschapsverlof! Toen ik weer wat meer energie kreeg ging mijn  hoofd meteen allemaal leuke nieuwe projecten, ideeen en dingen om te doen bedenken. Een lijstje met voorbeelden van wat ik graag zou afmaken/ doen voor de geboorte (dream on... Kim):

-een nieuwe online illustratie workshop maken (ben bang dat ik dit uit moet stellen tot in de lente)
-heel veel leuke babykleertjes maken
-het gehaakte kleedje voor de kinderwagen afmaken
-versiering maken voor voor het raam met de aankondiging van de geboorte van onze baby
-een poster (of iets dergelijks) ontwerpen met yoga voor konijnen (met Seb als verlicht yogamodel natuurlijk)
-bakken, bakken, bakken (niet dat ik het zelf op kan eten, de baby heeft nauwelijks ruimte over gelaten voor mijn maag)
-met al mijn vrienden nog even thee-dates houden voor de geboorte
-sinterklaas kadootjes en gedichten maken
-alle illustratie opdrachten aannemen die opeens mijn kant op komen (nieuwe mantra: laat het los... laat het los... ze zullen je niet vergeten)
-mijn webshop updaten (check!) en alle (kerst-)orders versturen
-mijn boekhouding/ belasting doen

Je snap het idee. En ondertussen vragen mensen niet meer 'hoe ver ben je?' maar 'hoe lang moet je nog?' (1 maand) om er dan meteen achteraan te gooien: 'neem nu alle rust die je kan pakken, je hebt straks noooooit meer rust'. 'Geniet maar van je verlof, je hebt hierna nooit meer tijd voor jezelf'. 'Geniet ervan nu het nog kan, babies zijn heeeel vermoeiend (maar je krijgt er zoooveel voor terug)'.
Echt waar joh!? Ik dacht eigenlijk dat een baby geboren wordt met een bijbehorende 'uit-knop' (die dan leuk verpakt zit in de placenta). Niet? Hoe dom van mij!

De ander groep vraagt dan weer graag naar je zwangerschapskwaaltjes en als blijkt dat je die niet echt hebt krijg je te horen: 'wacht maar, dat komt nog wel later/ als je... maanden bent/ binnenkort. Heel erg bedankt voor deze informatie, wilde ik heel graag weten. En trouwens ik heb dus nog steeds (tot nu toe) geen last van maagzuur, kramp in mijn benen, slecht slapen, misselijkheid, aambeien, extreme hormonen, dank u wel.

Anyways... Ik begrijp het helemaal als je ondertussen bent afgedwaald tijdens mijn pleidooi. Vergeef me. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: Ik voel me bevoorrecht met mijn staat van zijn en wens iedereen alleen maar het allerbeste!
Ondertussen blijf ik posten op dit blog maar wellicht niet zo vaak als je van me gewend bent, ik ga het langzaam afbouwen tot aan de bevalling. ;-)


Free friday - treasures

4 comments


Little treasures, found, gift or (ok that's not so much 'free friday') bought.

First photo
pretty thread from Norway, stamps from Poland, 'my little garden' brooches by Pop-a-porter, ceramic spoon rest by Clay Opera

Second photo
set of vintage illustrated education cards (I love the 'old school' file box!)

----------

Kleine schatten, gevonden, gekregen of (ok, dat is niet helemaal 'free friday') gekocht.

Eerste foto
mooi draad uit Noorwegen, postzegels uit Polen, 'my little garden' broches van Pop-a-Porter, keramiek lepel-bord van Clay Opera

Tweede foto
set van vintage geillustreerde educatie kaarten (ik vind het 'old school' opbergsysteem zo mooi!)

Upcycled rug : DIY

5 comments
I made a rug for our nursery from an little old ikea rug, and this is how. :-)
Easy peasy and done in an hour!

-----------

Van een oud ikea kleedje heb ik een nieuw kleedje voor de babykamer gemaakt, en dit is hoe. :-)
Super makkelijk en gepiept in een uurtje!


Christmas (already!?)

2 comments
 

The funny thing with commissioned editorial work is that you often design for days way ahead... For Margriet More Magazine I made a DIY nativity set weeks ago and the december edition arrived in my mailbox last weekend!

----------

Het grappige met editorial opdrachten is dat je vaak ontwerpt voor ver in de toekomst. Voor Margriet More Magazine maakte ik weken geleden een DIY kerststalletje en afgelopen weekend viel deze december editie in mijn brievenbus!

Free friday - question

1 comment

We've got a new free friday question! Patricia asks: I finished my shop and now it's time to let the world know about it... Do you have tips for a successful launch?

First I must say that I'm not a total expert on this, my own shop was not really 'launched' it just grew slowly. But hey, I'll give it a go!

1.
You made a start by being featured in this free friday question post! And this is also the first tip: write to bloggers, or even better, send them a little present from your shop (they might talk about it on their blog). You can friendly ask them to tell you/ their readers how they like the product but don't be pushy!

2.
There are some really good experts on this topic like mama marketing (in dutch) for example. You can find all sorts of good tips, tricks and advise on their website. Or join one of their (online) workshops!

3.
Use social media for a special 'launch' offer. Announce your shop on twitter, facebook, your blog, website, etc. Offer a discount, extra pressie with an order or free shipping for the first 10 buyers, one week or one month. Make use of upcoming holidays/ special days too by offering a special gift wrap service or by assembling some great gifts 'under 25 euro' (or dollar).

4.
Send a little gift package to magazines accompanied by an enthusiastic letter about your shop, why your products rock and what makes your shop special (or press release and pictures of your products by email).

5.
Make regular (weekly, no too often, you do not want to spam) posts on divers social media in which you put one of your products in the spotlight. Make it fun and creative. Show how to use the product, how to combine, how it's made, the story behind it, etc.

6.
If you really want to show off ;-)... Throw a shop launch party! Invite all your friends, friends from friends, business contacts etc with an appetizing invitation. Give a workshop (something that combines well or is a spin off of the things you sell in your shop) and maybe even hand out goodie bags or a funny gadget that people will remember your shop by. Display all your products 'live' and offer a discount on this special day only.

Hope this was helpful, good luck with your shop Patricia!

Clay Opera

5 comments


Are you an impulsive shopper? If you like, do you buy immediately?
I'm one of those people who thinks and thinks and thinks again about a purchase, explores other options, untill I'm absolutely sure. A bit exhausting sometimes... But, this morning an Etsy shop called Clay Opera  caught my Eye and before I knew it I bought the absolutely most beautiful cereamic spoonrest (I do not plan on using it, I will put it up my kitchen wall) I've ever seen.
Marta, the owner of the shop makes more amazing ceramic peices, even birdcases! I think I'm in love...

----------

Ben jij een impulsief shopper? Als je iets mooi vindt, koop je het meteen?
Ik ben zo iemand die eerst over een koop nadenkt, en nadenkt, en nadenkt en dan nog even naar andere opties gaat zoeken, totdat ik het echt zeker weet. Beetje vermoeiend soms... Maar vanochtend kreeg ik Etsy shop Clay Opera in het vizier en voor ik het wist had ik de meest mooie fantastische spoonrest (wat is het Nederlandse woord hiervoor?) die ik ooit heb gezien gekocht (ik ga 'm natuurlijk niet gebruiken maar als decoratie in de keuken ophangen).
Marta, de eigenaresse van de winkel maakt meer fantastische keramisch werk, zelfs vogelhuisjes! Ik ben verliefd...


In the drawer...

2 commentsSometimes I forget what I made over the years that I've been illustrating and find drawings that have been waiting to be rediscovered in a drawer or sketchbook. Little surprises from (and to) myself :-)

-----------

Soms vergeet ik wat ik allemaal heb gemaakt over de jaren  dat ik illustreer en vind ik tekeningen die hebben liggen wachten op herontdekking in een la of schetsboek. Kleine verrassinkjes van (en voor) mijzelf :-)


Free friday - good food

1 comment

What better way to take care of oneself on a free friday than with good and yummy food? As long as I can still stand up straight (although I do have to rest my belly on the kitchen top while cooking, haha!) I really enjoy making healty lunches, snacks and dinner. Today: beans and white cabbage salade with stuffed tomatos and roasted apple bits.

The tomatos are a recipe from cookbook Plenty but the salade and the apple bits came form my own immagination. Here are the recipes:

Apple bits
Cut an apple in slices. Put them on an oven tray and sprinkle with a little but of curry powder.
Slide the tray in the oven and bake them for about 30 minutes at 170C / 330F

Cabbage and beans salad
Boil a big hand full of green beans and the same amount of peas (I used peas and beans from the freezer) in a pan with water for 5 minutes. Drain them and put the beans and peas in a large bowl.
Cut a 1/4 white cabbage in thin strips and add it to the beans and peas. Add a small hand of unsalted mixed nuts.
For the dressing:
mix three tablespoons of olive oil with 2 tablespoons of some sort of nut butter (this could be peanut butter or hazelnut-raisin butter, whatever you like) and 1 tablespoon of honey. Add pepper and salt to your tast and mix the dressing with the veggies.

Easy right? Enjoy!

----------

Wat is er beter dan goed voor jezelf zorgen op een 'free friday' dan met lekker eten? Zo lang ik nog rechtop kan staan (alhoewel ik tegenwoordig mijn buik op het aanrecht moet laten leunen terwijl ik kook, haha!) maak ik graag gezonde lunches, snacks en dinertjes. Vandaag: witte kool en bonen salade, gevulde tomaten en appelstukjes.

De tomaten komen uit het kookboek Plenty maar de salade en appelstukjes zijn mijn eigen bedenksel. Hier de recepten:

Appel stukjes
Snij een appel in schijfjes. Leg ze op een bakplaat of in een ovenschaal en strooi er een beetje kerrie poeder over. Zet de plaat/ schaal in de oven en bak de appeltjes ongeveer 30 minuten op 170C.

Witte kool en bonen salade
Kook een flinke handvol sperziebonen en dezelfde hoeveelheid tuinerwtjes 5 minuten in een pan met water (ik gebruik diepvries groenten). Giet ze af en doe de bonen en erwtjes in een grote schaal.
Snij 1/4 witte kool in dunne reepjes en voeg ze aan de bonen en erwtjes toe. Voeg ook een kleine hand gemengde ongezouten noten toe.
Voor de dressing:
Meng drie eetlepels olijfolie met 2 eetl. notenpasta (bijv pindakaas of hazelnoot-rozijnenpasta, wat je lekker vindt) en 1 eetl. honing. Voeg zout en peper toe naar smaak en mix de dressing met de groenten.

Makkelijk toch? Eet smakelijk!

all content on this blog © Kim Welling unless stated otherwise. Powered by Blogger.