Antwerp

4 comments


Two week ago we took a few days off for a trip to Antwerp with the little fella. How lucky we were with the wonderful weather! I even wore my flipflops :-)
We visited the zoo, did some shopping and had lunches and dinners (we recommend Balls & Glory and Bar Paniek) but what I actually liked the most about this little break were the rest hours in the afternoon in the hotel when the three of us just hang on the bed and spend time together, how simply perfect can life be?

----------


Twee weken geleden namen we een paar dagen vrij voor een tripje naar Antwerpen met de kleine man. Wat een geluk hadden we met het weer! Ik heb zelfs mijn slippers aan gehad :-)
We gingen naar de dierentuin, hebben wat geshopt en vooral veel geluncht en gedineerd (Balls & Glory en Bar Paniek zijn aanraders) maar wat ik eigenlijk het allerfijnste vond waren de rust uurtjes 's middags in het hotel als we met z'n drieen een beetje rondhingen op bed in de hotelkamer, hoe simpel en fijn kan het leven zijn?Jellies on my mind

1 comment

The second assignment of the Lilla Rogers Bootcamp course I'm doing... is all about Jellies! When browsing for jelly-pics I found lots of pretty jelly advertisement posters from the twenties and thirties. This is how I came up with the art deco presentation plates and bowls. Also, Jell-O seems to be a copyright protected name so couldn't use that in my design. But with those dogs juggling the jellies I thought 'jelly-oh-oh' would be a good line! ;-)

------------

De tweede opdracht van de Lilla Rogers Bootcamp cursus die ik aan het doen ben... gaat over puddinkjes! Toen ik op zoek was naar pudding-afbeeldingen vond ik prachtige jelly-advertentie posters uit de jaren 20 en 30. Zo kwam ik op de art deco look voor de presentatie schalen en borden. En, Jell-O blijkt een beschermde naam te zijn die ik dus niet kon gebruiken in mijn ontwerp. Maar met deze jonglerende hondjes leek 'jelly-oh-oh' me ook wel een goede tekst! ;-)

Ranunculus

6 comments

This is one of the illustrations I made for Bloemen Bureau Holland. The poem is made by Kim Triesscheijn. You can read more about this project at mooiwatbloemendoen.nl (dutch).

-----------

Dit is een van de illustraties die ik maakte voor Bloemen Bureau Holland. Het gedicht is gemaakt door Kim Triesscheijn. Je kan meer over dit project lezen op mooiwatbloemendoen.nl.

a day at the office...

Leave a Comment
 

While he is sleeping... I'm organizing 'the office' (and browsing through 'Inside the Rainbow', an ingenious christmas gift from M), I might be in need of extra bookshelves...
And, a new stock of Instant Comfort Pocket Boxes (big thanks to J!).


------------

Terwijl hij slaapt... herorganiseer ik 'het kantoor' (en bekijk ik 'Inside the Rainbow', een geniaal kerstkado van M), ik zou misschien een extra boekenplank kunnen gebruiken... En, een nieuwe voorraad Instant Comfort Pocket Boxes (super dank aan J!).
Flowers & Spring

3 comments

I'm working on illustrations for Bloemen Bureau Holland and it's so much fun! More about this later...

-----------

Ik werk aan illustraties voor Bloemen Bureau Holland en het is zo leuk! Later meer hierover...
all content on this blog © Kim Welling unless stated otherwise. Powered by Blogger.