39 weeks - a report

8 comments


1 more week to go to due date... a report from the sofa. Current activities:

+ sketching and drawing things I can see from where I'm sitting
+ reading: due to pregnancy hormones, only light reading (magazines and Harry Potter books)
+ online shopping! Newest treasure: a book Our Garden Birds by Matt Sewell via The Quiet Farm
+ knitting: a color block baby scarf
+ asking M to bring me food/ drinks/ kisses/ hot water bottles/ speak to the baby ('you can come out now').

-----------

Nog 1 week te gaan tot de uitgerekende datum... een reportage vanaf de bank. Huidige activiteiten:

+ schetsen en tekeningen maken van dingen die ik kan zien vanuit mijn bank-view
+ lezen: door zwangerschapshormonen alleen het lichte leeswerk (tijdschiften en Harry Potter boeken)
+ online winkelen! Nieuwste aankoop: het boek Our Garden Birds van Matt Sewell via The Quiet Farm
+ breien: een color block baby sjaaltje
+ M vragen om eten/ drinken/ kusjes/ kruiken/ de baby toe te spreken ('je mag er nu uitkomen')


We are ready!

6 comments

Finished the baby-announcement-window-display, made an extra baby jacket (the inside fabric I printed at this workshop), we made the bedroom baby-proof and did the last finishing touches in the nursery. We are ready! (let the waiting begin...).

Happy holidays to everyone!

-----------

De baby-raam-decoratie is klaar, ik maakte nog snel een baby jasje (de binnen stof beprintte ik zelf tijdens deze workshop), de slaapkamer is baby-proof en we hebben de laatste hand gelegd aan de baby kamer. We zijn er klaar voor! (en nu maar wachten...).

Fijne feestdagen alvast voor iedereen!

Free Friday - mail

3 comments


Oh, what a lovely package did arrive in my mailbox last week!! Remember the green swap from last spring? Well, I totally forgot but Nikki didn't... she had promised me a cutting from her Pilea plant and it arrived in his own little bed (and very cute package). Thank you so much Nikki! And, as this is a swap, something is coming your way ;-)

----------

Oh, wat een leuk pakketje viel in onze brievenbus afgelopen week!! Herinner je je nog de green swap van afgelopen lente? Ik was het helemaal vergeten maar Nikki niet... ze had me nog een stekje beloofd van haar Pilea plant en die arriveerde in z'n eigen bedje (en heel erg mooie verpakking). Heel erg bedankt Nikki! En, omdat dit een 'swap' is, komt er natuurlijk ook iets jouw kant op ;-)

Working on...

2 comments

Slowly working through my to-do-list. Today gift wrapped orders (baby onesies with fish print) and a sketch for the baby-announcement window display. I'll be a big papercut display with the baby's name above it (which I can't tell you just yet ;-) ).

-----------

Langzaamaan werk ik mijn to-do-list af. Vandaag orders in kado verpakking (rompertjes met visjes print) en een schets voor onze baby-aankondiging-raamversiering.  Het word een groot papierknip-werk met de baby naam erboven (die ik nu natuurlijk nog niet kan onthullen ;-) )


Aunt Henry and the new finds

1 comment

M updated our Aunt Henry shop on Etsy with lovely new finds! Wooden puzzles and tin toys, lamps, an amazing pair of boots and more. Just in time for the holidays... :-)

----------

M heeft onze Aunt Henry Shop op Etsy weer ge-update met super mooie nieuwe vondsten! Houten puzzels en tin toys, lampen, een fantastisch paar laarzen en meer. Net op tijd voor de feestdagen... :-)

Maternity leave

9 commentsTwo weeks ago I decided to (partly) start my maternity leave. My illustration courses are now in capable hands (partly of the lovely Geertje Aalders).
Although is was a but though to let go, I am happy with this decision as I intantly felt better and more energetic, not having to travel back and forth to Utrecht two nights a week.

But, here's the catch... I'm terrible at taking maternity leave! Once I felt better my head instantly came up with new fun projects, ideas and things to do. A list of examples I'd like to finish before giving birth (dream on Kim...):

-making a new online illustration course (I'm afraid I have to postpone this one till spring).
-sewing all sorts of nice clothes for the baby
-finishing a crochet baby blanket for the stroller
-making a window display/ banner to announce the birth of our little one
-designing a poster (or something like that) with yoga for bunnies (Seb is the enlightened model of course).
-baking, baking, baking (not that I can eat any, baby has barely left room for my stomach)
-having tea with all my friends before the delivery
-making Sinterklaas poems and gifts
-taking on all the commissions that suddenly come in (my new mantra: let it go... let it go... they won't forget you).
-restocking the webshop (check!) and handling all (christmas-)orders
-doing my bookkeeping/ taxes

You catch my drift? In the mean time people do not ask me anymore 'how far along are you?' but 'how much more weeks to go?' and when I reply 1 month everyone starts shooting advise at me like: 'take your rest, you'll never rest again once your baby is born'. 'Enjoy your time off, you'll never ever have time for yourself anymore'. 'Enjoy it while you can, babies are exhausting (although you get sooo much love in return)'
Really!? I was under the impression a baby came with a turn off switch, nicely wrapped in the placenta. Not? Silly me.

And then the other bunch will ask you about your prenatal discomforts and when you do not seem to experience them (although I do acknowledge that it is getting heavier on the belly/ back/ hips), you get the reply: 'oh just wait, you'll get then later/too/once you're in your .... month'. Thanks for pointing that out to me. By the way, so far they are wrong, I still do not suffer (much) from heartburn, cramped legs, not sleeping, nausea, hemorrhoids, extreme hormonal imbalances, thank you very much.

Anyways... I fully understand if you drifted away during this plea. Forgive me. What I do want to say is this: I feel quite fortunate with my state of being and wish others only the best!
In the meantime, I'll be continue posting on my blog but maybe not as frequent as you're used to. I'm slowly reducing till birth. ;-)

-----------

Twee weken geleden heb ik besloten om (deels) te beginnen met mijn zwangerschapsverlof. Mijn illustraties cursussen zijn nu in goede handen (o.a. van Geertje Aalders).
Hoewel ik het lastig vond om het over te dragen (sorry lieve cursisten!) ben ik blij dat ik deze beslissing heb genomen, ik voelde me meteen beter en minder moe nu ik niet meer twee keer per week 's avonds heen en weer hoef naar Utrecht.

Maar... er is een addertje onder het gras... Ik blijk heel slecht te zijn in zwangerschapsverlof! Toen ik weer wat meer energie kreeg ging mijn  hoofd meteen allemaal leuke nieuwe projecten, ideeen en dingen om te doen bedenken. Een lijstje met voorbeelden van wat ik graag zou afmaken/ doen voor de geboorte (dream on... Kim):

-een nieuwe online illustratie workshop maken (ben bang dat ik dit uit moet stellen tot in de lente)
-heel veel leuke babykleertjes maken
-het gehaakte kleedje voor de kinderwagen afmaken
-versiering maken voor voor het raam met de aankondiging van de geboorte van onze baby
-een poster (of iets dergelijks) ontwerpen met yoga voor konijnen (met Seb als verlicht yogamodel natuurlijk)
-bakken, bakken, bakken (niet dat ik het zelf op kan eten, de baby heeft nauwelijks ruimte over gelaten voor mijn maag)
-met al mijn vrienden nog even thee-dates houden voor de geboorte
-sinterklaas kadootjes en gedichten maken
-alle illustratie opdrachten aannemen die opeens mijn kant op komen (nieuwe mantra: laat het los... laat het los... ze zullen je niet vergeten)
-mijn webshop updaten (check!) en alle (kerst-)orders versturen
-mijn boekhouding/ belasting doen

Je snap het idee. En ondertussen vragen mensen niet meer 'hoe ver ben je?' maar 'hoe lang moet je nog?' (1 maand) om er dan meteen achteraan te gooien: 'neem nu alle rust die je kan pakken, je hebt straks noooooit meer rust'. 'Geniet maar van je verlof, je hebt hierna nooit meer tijd voor jezelf'. 'Geniet ervan nu het nog kan, babies zijn heeeel vermoeiend (maar je krijgt er zoooveel voor terug)'.
Echt waar joh!? Ik dacht eigenlijk dat een baby geboren wordt met een bijbehorende 'uit-knop' (die dan leuk verpakt zit in de placenta). Niet? Hoe dom van mij!

De ander groep vraagt dan weer graag naar je zwangerschapskwaaltjes en als blijkt dat je die niet echt hebt krijg je te horen: 'wacht maar, dat komt nog wel later/ als je... maanden bent/ binnenkort. Heel erg bedankt voor deze informatie, wilde ik heel graag weten. En trouwens ik heb dus nog steeds (tot nu toe) geen last van maagzuur, kramp in mijn benen, slecht slapen, misselijkheid, aambeien, extreme hormonen, dank u wel.

Anyways... Ik begrijp het helemaal als je ondertussen bent afgedwaald tijdens mijn pleidooi. Vergeef me. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: Ik voel me bevoorrecht met mijn staat van zijn en wens iedereen alleen maar het allerbeste!
Ondertussen blijf ik posten op dit blog maar wellicht niet zo vaak als je van me gewend bent, ik ga het langzaam afbouwen tot aan de bevalling. ;-)


Free friday - treasures

4 comments


Little treasures, found, gift or (ok that's not so much 'free friday') bought.

First photo
pretty thread from Norway, stamps from Poland, 'my little garden' brooches by Pop-a-porter, ceramic spoon rest by Clay Opera

Second photo
set of vintage illustrated education cards (I love the 'old school' file box!)

----------

Kleine schatten, gevonden, gekregen of (ok, dat is niet helemaal 'free friday') gekocht.

Eerste foto
mooi draad uit Noorwegen, postzegels uit Polen, 'my little garden' broches van Pop-a-Porter, keramiek lepel-bord van Clay Opera

Tweede foto
set van vintage geillustreerde educatie kaarten (ik vind het 'old school' opbergsysteem zo mooi!)

Upcycled rug : DIY

5 comments
I made a rug for our nursery from an little old ikea rug, and this is how. :-)
Easy peasy and done in an hour!

-----------

Van een oud ikea kleedje heb ik een nieuw kleedje voor de babykamer gemaakt, en dit is hoe. :-)
Super makkelijk en gepiept in een uurtje!


Christmas (already!?)

2 comments
 

The funny thing with commissioned editorial work is that you often design for days way ahead... For Margriet More Magazine I made a DIY nativity set weeks ago and the december edition arrived in my mailbox last weekend!

----------

Het grappige met editorial opdrachten is dat je vaak ontwerpt voor ver in de toekomst. Voor Margriet More Magazine maakte ik weken geleden een DIY kerststalletje en afgelopen weekend viel deze december editie in mijn brievenbus!

Free friday - question

1 comment

We've got a new free friday question! Patricia asks: I finished my shop and now it's time to let the world know about it... Do you have tips for a successful launch?

First I must say that I'm not a total expert on this, my own shop was not really 'launched' it just grew slowly. But hey, I'll give it a go!

1.
You made a start by being featured in this free friday question post! And this is also the first tip: write to bloggers, or even better, send them a little present from your shop (they might talk about it on their blog). You can friendly ask them to tell you/ their readers how they like the product but don't be pushy!

2.
There are some really good experts on this topic like mama marketing (in dutch) for example. You can find all sorts of good tips, tricks and advise on their website. Or join one of their (online) workshops!

3.
Use social media for a special 'launch' offer. Announce your shop on twitter, facebook, your blog, website, etc. Offer a discount, extra pressie with an order or free shipping for the first 10 buyers, one week or one month. Make use of upcoming holidays/ special days too by offering a special gift wrap service or by assembling some great gifts 'under 25 euro' (or dollar).

4.
Send a little gift package to magazines accompanied by an enthusiastic letter about your shop, why your products rock and what makes your shop special (or press release and pictures of your products by email).

5.
Make regular (weekly, no too often, you do not want to spam) posts on divers social media in which you put one of your products in the spotlight. Make it fun and creative. Show how to use the product, how to combine, how it's made, the story behind it, etc.

6.
If you really want to show off ;-)... Throw a shop launch party! Invite all your friends, friends from friends, business contacts etc with an appetizing invitation. Give a workshop (something that combines well or is a spin off of the things you sell in your shop) and maybe even hand out goodie bags or a funny gadget that people will remember your shop by. Display all your products 'live' and offer a discount on this special day only.

Hope this was helpful, good luck with your shop Patricia!

Clay Opera

5 comments


Are you an impulsive shopper? If you like, do you buy immediately?
I'm one of those people who thinks and thinks and thinks again about a purchase, explores other options, untill I'm absolutely sure. A bit exhausting sometimes... But, this morning an Etsy shop called Clay Opera  caught my Eye and before I knew it I bought the absolutely most beautiful cereamic spoonrest (I do not plan on using it, I will put it up my kitchen wall) I've ever seen.
Marta, the owner of the shop makes more amazing ceramic peices, even birdcases! I think I'm in love...

----------

Ben jij een impulsief shopper? Als je iets mooi vindt, koop je het meteen?
Ik ben zo iemand die eerst over een koop nadenkt, en nadenkt, en nadenkt en dan nog even naar andere opties gaat zoeken, totdat ik het echt zeker weet. Beetje vermoeiend soms... Maar vanochtend kreeg ik Etsy shop Clay Opera in het vizier en voor ik het wist had ik de meest mooie fantastische spoonrest (wat is het Nederlandse woord hiervoor?) die ik ooit heb gezien gekocht (ik ga 'm natuurlijk niet gebruiken maar als decoratie in de keuken ophangen).
Marta, de eigenaresse van de winkel maakt meer fantastische keramisch werk, zelfs vogelhuisjes! Ik ben verliefd...


In the drawer...

2 commentsSometimes I forget what I made over the years that I've been illustrating and find drawings that have been waiting to be rediscovered in a drawer or sketchbook. Little surprises from (and to) myself :-)

-----------

Soms vergeet ik wat ik allemaal heb gemaakt over de jaren  dat ik illustreer en vind ik tekeningen die hebben liggen wachten op herontdekking in een la of schetsboek. Kleine verrassinkjes van (en voor) mijzelf :-)


Free friday - good food

1 comment

What better way to take care of oneself on a free friday than with good and yummy food? As long as I can still stand up straight (although I do have to rest my belly on the kitchen top while cooking, haha!) I really enjoy making healty lunches, snacks and dinner. Today: beans and white cabbage salade with stuffed tomatos and roasted apple bits.

The tomatos are a recipe from cookbook Plenty but the salade and the apple bits came form my own immagination. Here are the recipes:

Apple bits
Cut an apple in slices. Put them on an oven tray and sprinkle with a little but of curry powder.
Slide the tray in the oven and bake them for about 30 minutes at 170C / 330F

Cabbage and beans salad
Boil a big hand full of green beans and the same amount of peas (I used peas and beans from the freezer) in a pan with water for 5 minutes. Drain them and put the beans and peas in a large bowl.
Cut a 1/4 white cabbage in thin strips and add it to the beans and peas. Add a small hand of unsalted mixed nuts.
For the dressing:
mix three tablespoons of olive oil with 2 tablespoons of some sort of nut butter (this could be peanut butter or hazelnut-raisin butter, whatever you like) and 1 tablespoon of honey. Add pepper and salt to your tast and mix the dressing with the veggies.

Easy right? Enjoy!

----------

Wat is er beter dan goed voor jezelf zorgen op een 'free friday' dan met lekker eten? Zo lang ik nog rechtop kan staan (alhoewel ik tegenwoordig mijn buik op het aanrecht moet laten leunen terwijl ik kook, haha!) maak ik graag gezonde lunches, snacks en dinertjes. Vandaag: witte kool en bonen salade, gevulde tomaten en appelstukjes.

De tomaten komen uit het kookboek Plenty maar de salade en appelstukjes zijn mijn eigen bedenksel. Hier de recepten:

Appel stukjes
Snij een appel in schijfjes. Leg ze op een bakplaat of in een ovenschaal en strooi er een beetje kerrie poeder over. Zet de plaat/ schaal in de oven en bak de appeltjes ongeveer 30 minuten op 170C.

Witte kool en bonen salade
Kook een flinke handvol sperziebonen en dezelfde hoeveelheid tuinerwtjes 5 minuten in een pan met water (ik gebruik diepvries groenten). Giet ze af en doe de bonen en erwtjes in een grote schaal.
Snij 1/4 witte kool in dunne reepjes en voeg ze aan de bonen en erwtjes toe. Voeg ook een kleine hand gemengde ongezouten noten toe.
Voor de dressing:
Meng drie eetlepels olijfolie met 2 eetl. notenpasta (bijv pindakaas of hazelnoot-rozijnenpasta, wat je lekker vindt) en 1 eetl. honing. Voeg zout en peper toe naar smaak en mix de dressing met de groenten.

Makkelijk toch? Eet smakelijk!

New stock of printed china!

2 comments

I added a whole bunch of my printed china to my shop again (you might not think about it yet but the holidays are already on my mind). You can find it all at Kim's Little Monsters!

----------

Ik heb weer een hele voorraad beprint porselein aan mijn shop toegevoegd (misschien ben je er nog niet mee bezig maar ik zit al met mijn hoofd bij de feestdagen). Je kan het allemaal vinden bij Kim's Little Monsters!

> > > En dan nog een berichtje m.b.t. de vacature illustratie docent < < <
Ik heb iets onhandigs gedaan... per ongeluk de hele inbox van mijn mail gewist (overal en mijn backup-disk was ik vergeten aan te sluiten sinds ik terug ben van vakantie)! Dus, als je mij gemaild heb n.a.v. de vacature voor inval-illustratie-juf dan kan ik je helaas geen persoonlijk mailtje sturen maar moet het even op deze manier:

Inmiddels is de vacature vervuld (en is er contact opgenomen met degene die mij gaat vervangen). De uiteindelijke beslissing is gemaakt door mijn baas bij het UCK en is voornamelijk besloten op basis van reis-afstand en werkervaring. Ik wil iedereen die gereageerd heeft heel erg bedanken voor jullie interesse, leuke mails en enthousiasme. Ik had jullie allemaal wel als vervanging gewild! :-)


baby colors

2 comments

A question: why is it that you can find the most outrageous (and colorful) outfits for dogs (!!!) but barely any nice (and affordable) colorful modern clothing in those teeny tiny sizes for a newborn baby?
All I can find is baby blue, pink, beige, grey or white, WHY? Isn't it much more fun to dress your little one in some creative colorful outfits that aren't so role-reinforcing (think: pink for girls, blue for boys)?
Started to spice up some basic outfits myself out of pure frustration ;-)

-----------

Een vraagje: waarom vind je overal de meest belachelijke kleurige outfits voor honden (!!!) maar nergens leuke (en betaalbare) hippe kleurige kleding in die super kleine maatjes voor een pasgeboren baby?
Alles wat ik vind zijn baby blauw, roze, grijs, beige en wit, WAAROM? Is het niet veel gezelliger om hem of haar te kleding in iets kleurigs wat niet meteen rolbevestigend is (lees: roze voor meisjes, blauw voor jongens)?
Ben maar zelf aan de slag gegaan met het pimpen van basisstukken uit pure frustratie ;-)

Paper bling workshop

1 comment

This sunday I'll be teaching a paper diamonds workshop at the Fair Fashion Festival in Utrecht for Fair Minds. For more info, see the Fair Minds Papercraft facebook page. Would be lovely to see you there!

----------

Aankomende zondag geef ik een papier diamant workshop tijdens het Fair Fashion Festival in Utrecht voor Fair Minds. Voor meer info, zie de Fair Minds Papercraft facebook page. Hoop je daar te zien!

Mollie makes - animals and friends

Leave a Comment


Een paar weken geleden kreeg ik een spannend mailtje... Of ik een nieuw craft boek van Mollie Makes wilde reviewen? Ik geef toe dat mijn eerste gedachte was: OMG, ben ik een groot genoeg blogger geworden dat ik dit soort dingen mag doen? Wooohoow, cool! Je begrijpt, ik zei meteen ja.

Het boek arriveerde en mijn vriend's eerste reactie was: wow, dat ziet er leuk uit!
Een goed start. En hij heeft gelijk, het boek ziet er mooi uit en is erg goed ontworpen. Als illustrator en behoorlijk 'visueel persoon' is een mooie layout het eerste dat mij over de streep trekt en inspireerd als ik een boek koop dus dat zit wel snor.

Binnenin (in het nederlands) vind je verschillende projecten in afwisselende technieken als haken, naaien, breien, borduren en zelfs een papieren hertenkop. Elk project is duidelijk uitgelegd en geillustreerd met een handvol foto's. Een leuk detail is de extra informatie over de ontwerper van het betreffende project. Alle craft projecten hebben een bos thema, wat het het perfecte boek maakt om mee op de bank te kruipen op koude herfst en winter avonden.

Mollie makes - animal & friends bevat 18 projecten en twee extra spead pagina's met inspirerende extra ideeen van andere makers en bloggers. Van alle projecten zijn er twee of drie die naar mijn smaak wat tuttig zijn maar met nog 15 andere projecten over heb je een fijn craft boek in handen. Mijn favoriete project? De 'Vliegende Vos', om tocht buiten te houden.

Dit boek zelf ook hebben? Ga naar de Fontein Uitgeverij webshop!

-----------

A few weeks ago I received an exciting email... If I would like to review a new craft book by Mollie Makes? I will admit my first though was: OMG, am I becoming a big enough blogger to do this kind of reviews? Whohoooo cool! You understand, I immediately answered yes.

The book arrived in my mailbox and my boyfriends first reaction was: wow, that looks really nice!
A good start. And he's right, the book lookes very nice and is well designed. As an illustator and highly 'visual person' a pretty layout is the first important reason for me to buy a book and be inspired so that's in the pocket.

Inside (in dutch) you will find various project in different techniques like crochet, sewing, knitting, embroidery and even a paper deer head. Every project is clearly written out and illustrated by a handfull of photo's. A nice detail is that the designer of every project is featured too.
All crafts have a forest theme, which makes it a great book to get cosy with on those cold autumn and winter evenings.
Mollie makes - animals & friends contains 18 projects and two spread pages with extra ideas from other makers and bloggers to get you even more inspired. Of all those projects there are two or three that are a bit too frumpy to my liking. But with 15 more to go, you'll have a lovely craft book. My favorite project? The 'flying fox', a long knitted fox to keep cold drafts out.

Get one of your own? Go to Fontein Publishers webshop!

Free friday - What to do with my collecting guy?

1 comment

M is a collector, of paper, vintage book covers, vintage furniture... everything vintage really. This has some advantages: we have some pretty nice furniture in our home for example. M has a 'good noose' for these things as he also sells lots of books and things online and adds a little extra something to our savings with doing so.
But, you might have seen this coming... there is a downside to this all and it's called: clutter. Especially concerning paper and magazine cuttings.
Last week I needed (well needed, needed, it is my fave shop after all) to pay a visit to Vlieger in Amsterdam. There I found some very pretty envelopes made of old books and paper. A little lightbulb popped up and there was my solution to my man's hoarding-habits: we could make so much pretty envelopes with all that paper! (forgive my late adaption, I know lots of people have been before me, but I'm still pretty smitten with my idea).

And because it's Free Friday, I'm sharing my envelope templates with you!
I made a big envelop (postcard size) and a small one, you can download.

------------

M is een verzamelaar, van papier, vintage boekcovers, vintage meubels... eigenlijk alles vintage. Dit heeft een aantal voordelen: we hebben behoorlijk mooie meubels in huis bijvoorbeeld (al zeg ik het zelf). M heeft een goede neus voor deze dingen want hij verkoopt ook een hoop online en voegt zo een fijn extra bedragje aan onze spaarpot toe.
Maar, je hebt deze vast al zien aankomen... er is een nadeel aan dit alles: rommel. Vooral wat betreft papier en tijdschriftknipsels.
Afgelopen week moest (nou ja moest, moest, het is wel mijn favo winkel natuurlijk) ik naar Vlieger in Amsterdam. Hier vond ik hele mooie enveloppen gemaakt van oud papier en boeken. En daar was mijn lightbulb moment en de oplossing tot mijn man's verzamelwoede: we kunnen zoveel mooie enveloppen maken van al dat papier! (vergeeft u mij even mijn 'late adaption', ik weet dat er velen voor mij zijn gegaan maar ik ben toch vrij in mijn nopjes met mijn idee).

En omdat het Free Friday is, deel ik met jullie mijn envelop templates (including labels)!
Ik heb een grote envelop (ansichtkaart formaat) en een kleine versie gemaakt, die je kan downloaden.

Kim's Little Monsters at DaWanda

3 comments

I think I've mentioned it briefly before (and you might have noticed in the sidebar), you can also purchase my makings at DaWanda from now on! This is especially handy for those of you who do not have a paypal account, as you can pay by bank transfer in this shop.
To celebrate the opening, I'm offering a 15% discount on all products (including the self study illustration course) till thursday afternoon (17.10 h to be precise, european time). Go and see!

----------

Ik geloof dat ik het al eerder even kort heb genoemd (of misschien is het je opgevallen in de sidebar), vanaf nu kan je mijn producten ook kopen via DaWanda! Dit is vooral handig voor hen die geen paypal account hebben, je kan hier per bankrekening betalen.
Om de opening te vieren, krijg je t/m donderdag middag (17.10 u om precies te zijn) 15% korting op alle producten (ook de zelf-studie illustratie cursus)! Gaat dat zien!


Pinteresting

Leave a Comment


Rainy days: perfect to nose about on Pinterest... (when you should be working).
From top to bottom:

-family tree by Maissa Toulet
-DIY block printed sweater by Elisabeth Dunker

-rainbow quilt by Sherri Linn Wood
-carpet located in the Van Huursteeg, Apeldoorn, The Netherlands

-photo-illustration by Heike Weber
-illustration by Katt Frank

----------

Regenachtige dagen: perfect om op Pinterest rond te snuffelen... (als je eigenlijk moet werken).
Van boven naar onder:


-stamboom door Maissa Toulet
-DIY block printed sweater door Elisabeth Dunker

-regenboog quilt door Sherri Linn Wood
-kleed/loper in de Van Huursteeg, Apeldoorn

-foto-illustratie door Heike Weber
-illustratie door Katt Frankfree friday - teatime

1 comment

As the weeks progress, I'm feeling more and more like cocooning with baby (the weather might have to do with that too, it's been raining all day). My maternity leave only starts within 6 weeks so till then I'm working to get everything done. In between I'm taking little relax moments with plenty cups of tea (also quite nice when not pregnant).

This teapot I made at my pottery course, it still needs glazing but I'm afraid it has to wait a few months...

-----------

Terwijl de weken voorbij gaan, wil ik het liefst steeds meer cocoonen met baby (het weer kan hier ook mee te maken hebben, het regent al de hele dag). Mijn zwangerschapsverlof start over 6 weken en tot die tijd probeer ik nog alles wat ik wil doen (en moet doen) af te krijgen. Tussendoor neem ik kleine relax momentjes met veel koppen thee (wat natuurlijk ook van harte aan te raden is als je niet zwanger bent).

Deze theepot maakte ik tijdens mijn keramiek cursus. Hij moet nog geglazuurd worden maar ik ben bang dat ie een beetje geduld moet hebben...


Jij als mij?

Leave a Comment

Ben jij mij? En dan bedoel ik: een illustratie docent? Dan zoek ik jou!
Vanaf ca. half november ga ik met zwangerschapsverlof en ben daarom op zoek naar iemand die mij  kan vervangen en met veel enthousiasme les wil geven aan mijn cursisten.

Het gaat om woensdag- en donderdag avonden van 19.30-22.00 uur in Utrecht (woe: Verlengde Hoogravense weg, do: Leidsche rijn/ vleuten). Het zal om ongeveer 14 lessen gaan (7 woe, 7 do, afhankelijk van wanneer ik mijn verlof start en hoe snel ik weer aan de slag kan erna. In de kerstvakantie is er geen les) en uiteraard krijg je een goed honorarium.

Dus... ben jij mij? Stuur me dan een mailtje met je info, een link naar je werk/website en CV.
Update: Dank jullie wel voor alle reacties! Op dit moment wordt er gekeken naar wie het UCK het meest geschikt vind (ik maak zelf niet de eindkeuze). Je kan geen sollicitaties meer insturen.

----------

Sorry to all my international readers, this is a message for dutch speaking people only. It's a call for an illustration teacher who can replace me during my pregnancy leave.


Apple tree adoption

1 comment

Last birthday my friends gave me an adoption apple tree. The idea is that in this way you support (organic) farming and in late summer you can come pick you own apples.
Yesterday was the day and me and M, friend S and son went to Het Groene Buitenland in Assendelft for some serious apple picking. Turned out they also had an amazing veggie garden where you could harvest your fave greens!

We went home totally happy with bags full of healthy and yummy things! I know what I'll ask for my next birthday again...

----------

Afgelopen verjaardag kreeg ik van mijn vrienden een adoptie appelboom. Het idee is dat je op deze manier (biologisch) boeren support en in de nazomer je eigen appels komt plukken.
Gisteren was de dag en togen ik, M, vriendin S en zoon naar Het Groene Buitenland in Assendelft voor het serieuze appelplukwerk. Bij aankomst bleek dat ze ook een fantastische groententuin hebben waar je je eigen favo groenten mag oogsten!

We gingen helemaal blij naar huis met tassen vol gezonde en lekkere dingen. Ik weet al wat ik voor mijn volgende verjaardag vraag...Free friday - play

2 comments

It's hard to find the time sometimes but just playing around with illustration, forms and shapes is what I need now and then. Just making something without a clear result in mind.

Have a creative weekend!

-----------

Soms is het lastig om er tijd voor te vinden maar gewoon even met spelen met illustratie, vormen en figuren is wat ik soms nodig heb. Gewoon iets maken zonder een eindresultaat in je hoofd.

Hoop dat je een creatief weekend hebt!

Like This

Leave a Comment


Since last week, my postcards and DIY kits are available at a new shop in Amsterdam: Like This.
When dropping off my goodies, I had a little chat with Urs, one of the owners and it turnes out we both studied Fashion at the artschool in Arnhem in 1997 (my first year, her final)!
Fleur and Urs make the most wonderful stylish clothes with funny little features for both men and women. See this quirky video about their brand LikeThis.

You can find LikeThis online or in Amsterdam at Westerstraat 70.

----------

Sinds vorige week zijn mijn postcards en DIY kits ook te koop bij LikeThis in Amsterdam.
Toen ik de spulletjes langs bracht raakte ik in gesprek met Urs, een van de eigenaren en het bleek dat we allebei mode hebben gestudeerd in Arnhem in 1997 (mijn eerste jaar, haar laatste)!
Fleur en urs maken de meest mooie stijlvolle kleding met grappige details voor mannen en vrouwen. Zie dit leuke filmpje over hun label LikeThis.

Je kan LikeThis online vinden maar ook in Amsterdam op Westerstraat 70.

Hello monday!

3 comments


I'm back for a week now and work is already piling up! After a quiet summer, I enjoy getting new commissions and starting my illustration courses.

So to start the week, some news flashes:

Extra illustration course
There are so many applications that I'm trying to start and extra illustration course on wednesday. This means you can join a class from 18.00-19.30 or from 19.30-22.00. For more information, see the UCK website or contact the UCK administration.
Update: The courses are full! I'll start new ones in February 2014.

Kim's Little Monsters at DaWanda
I opened an extra online shop at DaWanda with an online PDF illustration course and paper goods. My plan is to make more online self study illustration courses you can purchase here. I'll let you know when the time is there!

Comfort boxes XL
The pictures above are of a private commission for two custom made XL Comfort Boxes for a newlywed couple who unfortunately live far apart (we're talking different continents here).
I really enjoyed making these and plan to offer custom comfort boxes in my shop soon.

----------

Ik ben nu een weekje terug van vakantie en het werk begint zich al op te stapelen! Na een rustige zomer is het fijn om weer nieuwe opdrachten te hebben en mijn illustratie cursus te starten.

Dus, om de week te starten, wat nieuwtjes:

Extra Illustratie Cursus
Er zijn zo veel aanmeldingen voor de illustratie cursussen dat ik aan het proberen ben om een extra cursus te starten. Dit betekent dat je op woensdag je in kan schrijven voor de 18.00-19.30 les of 19.30-22.00 les. Voor meer info, zie de UCK website of neem contact op met de UCK cursusadministratie.
Update: de cursussen zijn alweer vol! Ik start met nieuwe in februari 2014.

Kim's Little Monsters bij DaWanda
Ik heb een extra webshop geopend bij DaWanda met een online PDF illustratie cursus en papier producten. Het plan is om meer online zelfstudie cursussen te maken die je hier kan aanschaffen. Ik laat je weten als het zover is!

Comfort Box XL
De foto's hierboven zijn van een prive opdracht voor twee custom made XL Comfort Boxes voor een pas getrouwd stel die helaas ver van elkaar wonen (we hebben het hier over verschillende continenten). Het was superleuk om deze XL versies te maken en ik ben van plan om binnenkort custom made XL boxes ook aan te gaan bieden in mijn webshop.
all content on this blog © Kim Welling unless stated otherwise. Powered by Blogger.